Fôring av drektig tispe - Royal Canin
Hjem Om hunden Hunden Livet med hunden din Fôring av drektig tispe

Livet med hunden din

HT 42d fra ROYAL CANIN® er et unikt produkt utviklet for å gi avlstisper de beste forutsetningene under løpetiden
og den første fasen av drektigheten. 

ht42d

TISPENS DREKTIGHETSFASER

Drektigheten hos en tispe varer i 63 dager, og den kan deles inn i to forskjellige faser. I løpet av den første fasen, som pågår frem til den 42. dagen i drektigheten, øker ikke energibehovet til tispen nevneverdig, og derfor øker heller ikke vekten hennes. I denne fasen bør tispen fôres med et fôr av høy kvalitet som har et tilpasset energiinnhold for å vedlikeholde idealvekten. Rundt den 42. dagen i drektigheten begynner fase to, og først nå begynner tispens energibehov og vekt å endre seg. Faktisk så skjer 70 % av fosterveksten i den andre drektighetsfasen.

En tispe øker i gjennomsnitt vekten med 15-25 % under drektigheten og går nærmest umiddelbart tilbake til sin normale vekt etter fødselen. Det betyr at mesteparten av tispens vektøkning under drektigheten består av vekten til fostrene, og at tispen, i motsetning til katten, ikke lagrer større fettreserver under drektighetsperioden.

FÔRINGENS ROLLE UNDER LØPETID OG DREKTIGHET

Det tispen spiser under drektigheten har stor betydning for de nyfødte valpenes utvikling og livskraft. Et velbalansert fôr av høy kvalitet er viktig for å gi både tispen og valpene de beste forutsetningene. HT 42d er et fôr som er tilpasset avlstisper fra første dag i løpetiden og frem til den 42. dagen i drektigheten. Energiinnholdet i fôret er nøye tilpasset slik at tispen holder idealvekten. Fôret inneholder også næringsstoffer som kan ha en positiv virkning på reproduksjonsevne og valpenes utvikling.

VEKTEN ER VIKTIG

Det er svært viktig at avlstispen er i god form og holder vekten. Overvekt har en negativ virkning på reproduksjonsevnen hos flere arter, deriblant mennesket. Det er gode grunner til å anta at denne sammenhengen også gjør seg gjeldende hos hunden. Vi trodde lenge at fettvev var et nøytralt vev, men nå vet vi at dette ikke stemmer. Fettvev skiller ut forskjellige hormoner, blant annet leptin som i sin tur kan ha en negativ virkning på hormonutskillingen fra hypotalamus. Hypotalamus skiller ut en rekke forskjellige hormoner, blant annet hormoner som er knyttet til reproduksjon. Det betyr at for mye fettvev kan redusere tispens fertilitet og reproduksjonsevne.

Flertallet av studiene viser at tisper som er overvektige under drektigheten har en høyere risiko for komplikasjoner under fødselen. Dette kommer til en viss grad av at fettvevet lagres inn i kroppens muskulatur og fører til at muskelsammentrekningene blir svakere. Hos en tispe med for mye overflødig fettvev kommer sammentrekningene i livmoren trolig til å bli mindre effektive, og dette øker risikoen for keisersnitt. Overvekt fører også til en høyere risiko ved narkoser. Som en oppsummering kan vi si at det finnes gode grunner til å beholde avlstispens idealvekt frem til den siste tredjedelen av drektigheten. Det er først da tispens energibehov og vekt øker.

HVA BETYR NAVNET HT 42D?

HT 42d kan virke som et underlig navn på et fôr. HT står for «heat» som på engelsk betyr løpetid, og 42d viser til at fôret skal benyttes frem til den 42. dagen i drektigheten. HT 42d betyr altså fra første dag i løpetiden til den 42. dagen i drektigheten.

 

VIKTIGE NÆRINGSSTOFFER VED LØPETID OG DREKTIGHET

HT 42d er et unikt produkt som har blitt utviklet for å gi avlstispen de beste forutsetningene under løpetiden og den første fasen av drektigheten. Det finnes enkelte næringsstoffer som har vist seg å ha en stor betydning for optimal reproduksjonsevne og fosterutvikling. I HT 42d har vi tatt hensyn til dette gjennom tilskudd av folsyre, betakaroten og omega-3-fettsyrer.

Folsyre er et B-vitamin som er spesielt viktig ved løpetid og drektighet. Folsyre bidrar ved danningen av DNA, og ved drektighet øker behovet for dette næringsstoffet, spesielt under første del av drektigheten. Studier tyder også på at tilskudd av folsyre tidlig i drektigheten reduserer risikoen for ganespalte hos valpene.

Betakaroten er et forstadium til vitamin A hos hunder. Betakaroten fungerer som en antioksidant og kan ha en positiv virkning på produksjonen av drektighetshormonet progesteron. Betakaroten beskytter også fostrene mot frie radikaler under fosterutviklingen.

HT 42d inneholder høye nivåer av omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Økt tilskudd av disse fettsyrene hos tispen under både drektighet og diegivning har en positiv innvirkning på utviklingen av synet, læreevnen og hukommelsen hos valpene.

GI AVLSTISPEN DE BESTE FORUTSETNINGENE

Med HT 42d gir du avlstispen din de beste forutsetningene under løpetiden og den første fasen av drektigheten. Pass på at tispen holder idealvekten og har god allmennhelse. Fôrmengden skal ikke økes før rundt dag 42 i drektigheten. Først da øker tispens energibehov, og det er da på tide å bytte til et mer energirikt fôr, som produktene i ROYAL CANIN® Starter-serien. Disse fôrene er tilpasset tispens behov under siste del av drektigheten samt under diegivingen.

ROYAL CANIN® HT 42d anbefales til avlstisper fra første dag i løpetiden til dag 42 i drektigheten. Deretter øker tispens energibehov, og da er det på tide å bytte til et mer energirikt fôr.

  • facebook
  • youtube