Riktig fôring av valpen

Avvenning

Fra fødsel til og med avvenning

Selv om valpen er født både blind og døv tar det kun noen uker før valpen vil finne seg til rette i sin nye familie. God avvenning og sosialisering er viktig for at valpen skal ha en god start på livet.

Valping

Det første tegnet på fødsel viser seg 63 dager etter befruktning. Dersom fødselen ikke kommer i gang innen 65 dager er det grunn til bekymring. 70 dager er absolutt unormalt. I perioden like før og etter valping må tispen overvåkes grundig. Det er av avgjørende betydning at dyrlegen undersøker alle tisper som skal føde for første gang samt de som befinner seg i en høyrisikogruppe. Dette bør skje i uke åtte av drektigheten. Flere tester kan gjennomføres.

Melkeproduksjon

Kolostrum er den første væsken som skilles ut av melkekjertlene i løpet av de første to dagene etter fødselen. Kolostrum har et helt annet utseende og en annen sammensetning enn melken. Den er gulaktig og gjennomsiktig i så stor grad at det kan forveksles med puss. Kolostrum har et mye høyere proteininnhold enn melk. I tillegg til den næringsmessige verdien stimulerer den også valpene til avføring for første gang og tilfører 95 % av antistoffene de trenger for å bekjempe infeksjon. På denne måten fører mødrene immunminnet sitt over til valpene sine for en periode på mellom fem og sju uker, mens de fortsatt ikke er i stand til å beskytte seg mot infeksjon.Valpene er bare i stand til å absorbere dette immunforsvaret i løpet av de første 48 timene etter at de er født. Etter dette blir antistoffene ødelagt i magesekken før opptak, og vil derfor være helt uten virkning. På det tidspunktet vil valpenes eneste beskyttelse være antistoffene de fikk gjennom morkakene under drektigheten (ikke mer enn 5 %).En mangel på kolostrum kan oppveies på ulike måter. Kolostrum som hentes manuelt fra en annen tispe – muligens frossen og opptint ved 37 °C – kan administreres oralt. IV-administrering av antiserum (spesifikke antistoffer mot parvovirus eller valpesyke) er tilgjengelig i noen land, men gir begrenset beskyttelse mot disse sykdommene. Ellers er IV-infusjon av serum fra morens blod en effektiv måte å overføre et bredere antistoffspekter til valpen på. Kukolostrum kan blandes med morsmelk eller morsmelkerstatning. Dette gir en viss ikke-spesifikk lokal immunitet, selv om det er et produkt fra en annen art og derfor ikke er i stand til å beskytte valpene mot hunde-sykdommer eller bakterier i omgivelsene.Etter noen dager erstattes kolostrum med melk. Sammensetningen av sistnevnte er avhengig av raser (melk fra større raser har høyere proteininnhold), individuelle genetiske tilbøyeligheter, og patten (de bakerste pattene er mest produktive). I gjennomsnitt fortsetter laktasjon i 6 uker etter valping, med en maksimal produksjon omkring uke 3.I løpet av de neste par ukene vil nedgangen i melkeproduksjon føre til at mødrene brekker opp mat for å komplettere valpenes kosthold, som spontant begynner å vise interesse for morens matskål. Dette markerer begynnelsen på en gradvis avvenningsprosess som avrundes med at valpen skifter til et vekstfôr omkring uke 6. Mengden melk som produseres av tispen kan vurderes ved å veie valpene regelmessig før og etter at de har spist. Disse målingene har gjort det mulig å opprette en vekstkurve, basert på parametere som har direkte innvirkning på vekst – morens størrelse og vekt, antall valper som dier – og en ligning for å beregne hvor mye melk moren gir videre til kullet.Det estimeres at en labradortispe som veier 32 kg og som dier åtte valper vil produsere 2,4 ganger sin egen vekt i melk for å fôre opp kullet.

Avvenning

Avvenning er en avgjørende periode i livet til et hvilket som helst dyr, fordi det er da det begynner å bli uavhengig. Sett fra et kostholdsmessig ståsted er dette en overgangsfase for fordøyelsen. Det skjer en gradvis fysiologisk utvikling som gjør at valpen langsomt kan gå fra å drikke flytende melk (morsmelken eller morsmelkerstatning) til fast voksefôr. På dette stadiet må maten tilpasses utviklingen av valpens fordøyelsesfunksjoner og ikke omvendt.Utviklingen av valpens fordøyelsessystem Valpens vekst markeres av mange gradvise endringer, inkludert fordøyelseskapasiteten. For eksempel reduseres mengden enzymer som fordøyer laktose gradvis, mens evnen til å fordøye kokt stivelse utvikler seg svært langsomt. Disse variasjonene forklarer hvorfor noen valper ikke tåler kumelk (som inneholder tre ganger så mye laktose som hundens melk) og at det ganske enkelt er nok å redusere mengden valpen får for å stoppe diareen som utløses når kapasiteten til å fordøye laktose forbigås.Denne utviklingen bestemmes hovedsakelig av genene, og har lite å gjøre med pålagte kostholdsvaner. Dette gjelder for de fleste fordøyelsesenzymene, og fordøyelse ville ikke være mulig uten disse.Starten på avvenningsperiodenPerioden for maksimal melkeproduksjon fastlegger naturlig begynnelsen på avvennings-perioden. Ved maksimal produksjon er ikke tispen lenger i stand til å fylle valpenes vekstbehov.Hos små raser dekker laktasjonen valpenes mest intense vokseperiode og oppfyller dermed maksimumskravene til valpene. Middels store og store raser får derimot ikke de næringsstoffene de trenger på et kritisk tidspunkt i veksten, da morens produksjon ikke er i stand til å fylle behovet lenger.Så mens drektighet og laktasjon er mer krevende for tisper av små raser, er risikoene for valper av store og svært store raser mye større.

Hvordan avvenne valper

Uansett hvordan det gjøres – naturlig eller kunstig – må avvenningen være en gradvis prosess som begynner omkring uke tre og som slutter rundt uke sju eller åtte. Under denne perioden begynner tispen gradvis å skille seg fra valpene, og krever sin rett til å spise først. Det er bedre om valpene ikke skilles fullstendig fra moren før dette tidspunktet for å unngå unødig stress i en allerede vanskelig periode. Valpene kan for eksempel isoleres gradvis i løpet av dagen, og slippes sammen med moren igjen om natten.
Avvenningsprosessen bør være langsom og gradvis, og kan legges opp etter følgende retningslinjer:

  •  I begynnelsen av uke tre gis valpene morsmelkerstatning (ikke kumelk) i en skål. Et par ´badª er uunngåelige, men valpene vil også begynne å lepje i seg melken.
  •  Begynn å blande et spesielt avvenningsfôr med morsmelkerstatningen etter fire dager, og øk mengden gradvis til begynnelsen av uke fem.
  •  Fra uke fem skal valpene bare spise avvenningsfôret. Dette fortsetter de med til uke sju, hvor fôret gradvis bør erstattes med et fullverdig tørt voksefôr.

Næringsbehovet til valper under avvenning kan sammenlignes med morens behov ved endt laktasjon (når hun gjenoppbygger reservene sine), noe som gjør eierens arbeid mye enklere.
Hvis eieren ikke har tilgang til avvenningsgrøt er ett alternativ å blande litt valpetørrfôr med lunkent vann og morsmelkerstatning. Etter hvert som avvenningen skrider frem tilsettes mindre og mindre væske, slik at valpene spiser tørrfôret ved slutten av avvenningen.

Den ideelle løsningen er helt klart et fullverdig tørrfôr som fyller den diegivende tispens næringsbehov samtidig som det tjener som avvenningsfôr for valpene, i og med at morens og valpenes næringsbehov kan sammenlignes på dette stadiet. Dette begynnerfôret må fysisk skreddersys for unge valper (bitenes størrelse, form og hardhet) og være svært smakfullt med et høyt innhold av energi og protein, sammen med gjærbart fiber (som frukto-oligosakkarider) for å forbedre fordøyelsen, og antioksidanter som sørger for at valpene får et godt immunforsvar.
Hvis maten lages av eieren vil et tilskudd av mineraler i form av eggeskall eller beinmel alltid være nødvendig for å sikre tilstrekkelig mineralisering av knoklene. Mengden må justeres hver dag, noe som forklarer hvorfor denne praksisen er svært uvanlig og ikke anbefalt i våre dager.
På den andre siden kan tilsetning av et mineraltilskudd til et fullverdig tørrfôr føre til tidlig og irreversibel forkalkning, noe som i alvorlig grad vil hindre valpens vekst og fremtidige helse.
Vellykket avvenning er enkelt hvis man følger disse trinnene, noe som gir valpene en best mulig start for vekstfasen.

Videoer

The puppy’s first steps

Already trusting, already close, the puppy is ready to share and receive anything his owner will be willing to give him. Knowing well his needs to preserve his health is man’s first duty. Nutrition, synonymous with health, disease prevention, protection of the body, is an essential component of his vitality.

  • facebook
  • youtube