Vekstperioden - Royal Canin

Valpens vekst

Vekstperioden

Hunder har forskjellige vekstfaser

Eieren spiller en avgjørende rolle i valpens utvikling. Vekstperioden er den mest kritiske i valpens liv, og virker inn på alt som kommer senere. Perioden etter avvenning, som er det tidspunktet det er mest sannesynlig at valpen befinner seg i nye omgivelser, er den mest intense perioden i valpens liv. Dette er derfor en periode med høy patologisk risiko. I denne perioden er det avgjørende at valpens næringsbehov fylles, at den vaksineres og utvikler rett adferd.

Begynnelsen på denne perioden er også en tid hvor valpen skilles fra moren for godt og gis et nytt hjem hos den nye eieren. Dette fører med seg omfatter og viktige endringer når det gjelder mating, livsstil og følelsesmessige forhold.

Valper vokser med ulik hastighet avhengig av om de tilhører en liten, middels stor, stor eller svært stor rase. Selv om de alle er medlemmer av den samme arten, kan ulike hunderaser befinne seg lysår fra hverandre med tanke på vekt, høyde (fra chihuahua til grand danois) og næringsmessige behov.

Valper er ikke alle på samme utviklingsstadium ved fødselen

Valpens fødselsvekt er avhengig av foreldrenes størrelse. En grand danois-valp veier omtrent 600 g, mens en chihuahua-valp veier så vidt 90 g. Ikke akkurat overraskende. Men hvis man sammenligner denne vekten med morens vekt blir det klart at valper av svært store rasen veier omtrent 1 % av morens vekt, mens valper av små rasen veier litt over 6 % av morens vekt. Svært store rasen befinner seg derfor på et tidligere utviklingsstadium ved fødselen. Små raser modnes tidlig og store raser modnes sent. Dette betyr at valpene avvennes og flytter til sitt nye hjem på ulike voksestadier. Dette viser helt klart at rasens størrelse har en avgjørende innvirkning på hvordan veksten bør håndteres fra fødselen av.

Store raser vokser raskere og lengre

Valper vokser ikke på en ensartet måte. Den daglige vektøkningen varierer med tiden. Den øker etter fødselen til den når et høydepunkt som varer en kortere eller lengre periode, før den faller igjen etter hvert som dyret nærmer seg kjønnsmodenhet (voksen alder og vekt). Disse referansekurvene viser at hunder av små raser, som vokser langsomt og utvikler seg tidlig, allerede er godt utviklet med tanke på vekt og størrelse ved fødselen og under avvenning sammenlignet med forventet vekt ved voksen alder. De vekstrelaterte risikoene vil derfor være forskjellig under fasen der valpen flytter til sitt nye hjem og frem til voksen alder. Knokkelvekst vil være nesten fullstendig hos små hunder, så feil i kostholdet vil ha mindre innvirkning på skjelettet. På den andre siden er hunder av store raser være mer utsatt for å utvikle knokkel- eller leddsykdommer, i og med at de vil fortsette å vokse i flere måneder. For eksempel vil en hund av en liten rase nå 50 % av voksen vekt innen omtrent 3 måneder, mens en hund av en stor rase vil trenge 5-6 måneder for å gjøre det samme. En puddel trenger 8 måneder på å nå voksen vekt, og da veier den 20 ganger så mye som ved fødselen. Men en newfoundlandshund slutter ikke å vokse før mellom 18 og 24 måneder, og da veier den 100 ganger så mye som ved fødselen.

Valpens vekst er differensiert: de ulike vevene utvikler seg ikke med samme hastighet. Vevene utvikler seg ikke med samme hastighet i kroppen under voksefasen. Bein-vevet vokser raskest, og gjør at valpen vokser raskt i løpet av de første ukene etter at den har flyttet til sitt nye hjem, noe som helt sikkert vil bli bemerket av eierne. Muskelmassen vokser langsommere, og det er derfor hunder av store raser ser tynne ut mens de er unge. Musklene utvikler seg kraftig under puberteten under påvirkning av kjønnshormonene. Dette er viktig å huske på fordi det forklarer de ulike risikoene under veksten hos små og store hunder. For kraftig vektøkning må unngås da det øker risikoen for at det uferdige skjelettet deformeres. En hund av stor rase vil vokse relativt langsomt. Et lett begrenset kosthold vil sakke ned veksten uten å virke inn på dyrets endelige størrelse. Store hunder trenger derfor spesialutviklet fôr som støtter mer langvarig, dempet vekst. Hovedrisikoen for hunder av små raser, som har en mer fremskreden vekst som avtar hurtig, er ikke skjelettet, men overvekt.

  • facebook
  • youtube