Katteraser - Royal Canin

Katteraser

Katteraser

Som frekke jegere har kattene beholdt sin opprinnelige natur og er fremdeles rene kjøttetere. Dette forklarer hvorfor mange føler seg tiltrukket av dette fantastiske dyret. Men det krever også at vi respekterer kattens særegenheter; særegenheter som enhver katteeier burde kjenne til.

 Å avsløre kattens store og små hemmeligheter er nettopp målsettingen med denne boken. Selv om forholdet mellom katter og mennesker lenge var distansert, strekker det seg tilbake til tidenes begynnelse. Jaktinstinktet til disse små kattedyrenes har gjort dem til perfekte beskyttere av loft og kjøkken. Derfor var de også svært aktet i antikkens Egypt. Men kattens selvstendighet - til tider nær respektløshet - samt den nære tilknytningen til hedenske skikker i middelalderen, førte til at den lenge hadde et heller dårlig rykte. Det var ikke før på 1800-tallet at katten igjen ble populær, og dette takket være de litterære salongene og kunstnerne. Men denne fremgangen skjedde mange ganger på bekostning av kastrerte hannkatter. En praksis som var ment som et ledd i å gjenerobre intelligentsia og oppnå en slags fullkommenhet. I vår urbane verden bærer katten med seg noe av de store kattedyrenes magi: smidigheten, den edle gangen og det lysende blikket. Vi nyter dem og vil slett ikke være uten denne fornøyelsen. I Frankrike har én av fire husholdninger minst én katt. Over åtte millioner små katter kommer til å flytte inn hos oss i vårt århundre, og selv om de fleste vil være vanlige huskatter, fortsetter de å fascinere oss.

Den holdt lenge til i ørkenen og på savannen, og kattens fysiologi er fremdeles preget av dette. Den har i dag de samme biologiske behovene og de samme særtrekkene. Disse trekkene er en subtil blanding av nonchalanse og eventyrlyst.

Fra svunne tiders ørken til dagens landsbygd og byer – kattens verden har endret seg veldig raskt : 

  • I løpet av 30 år har antall katteraser nesten blitt tredoblet på grunn av at mennesket selektivt har krysset forskjellige raser.
  • I 1960 fantes det ca. 20 katteraser, og i dag finnes det over 50 raser.
  • En utrolig vitenskapelig utvikling har skjedd de siste årene.
  • facebook
  • youtube