Hund og helse

Hundens sanser

Hunden har fem sanser; lukt, hørsel, syn, smak og følelsessansen – slik som hos mennesket. Noen sanser er viktigere enn andre og noen er bedre utviklet hos hunden og omvendt.

 

Luktesansen er hundens viktigste sans. Den brukes til jakt, orientering, kommunikasjon med andre hunder og evaluering av fòr. Hunden gjenkjenner eieren sin og hjemmet sitt på lukten, snarere enn ved synssansen. Når det gjelder oppfatning og evaluering av fòr, er også luktesansen viktigere enn smakssansen. En hund vil ikke spise noe den ikke liker lukten av. Luktesansen til en hund er en million ganger bedre utviklet enn menneskets. Lukteregionen dekker 200cm2 hos hunder, sammenlignet med bare noen få cm2 hos mennesket. Antall lukteceller varierer også mellom hunderasene. Labrador og shäferhund har f.eks. 220 millioner mot 70 millioner hos cocker spaniel.

 

Hundens hørsel er dobbelt så god som menneskets. En hund kan høre lydfrekvenser opptil to og en halv ganger høyere enn det mennesklige øret kan oppfatte. Hunden kan til og med høre ultralyder, og det forklarer hvorfor hundefløyter er så effektive.

 

Det er mye uenighet rundt hundens syn, men man tror nå at hunden har et visst fargesyn og bedre nattsyn enn mennesket. Fargesynet er derimot ikke like godt utviklet som hos mennesket. Hunden oppfatter godt bevegelser på lang avstand, men den ser ikke så godt stillestående objekter på nærere avstand. Synsfeltet er ulikt for forskjellige hunderaser. Gjeterhunder har vanligvis øynene på siden av hodet for å overvåke husdyrene, mens jakthunder trenger et smalt binokulært synsfelt for å oppfatte byttet og har derfor øynene plassert foran på hodet.

 

Smakssansen er faktisk dårligere utviklet hos hunden enn hos mennesket. Hunden bruker i stor grad luktesansen for å forsterke smaksinntrykkene. Om hunden liker lukten av noe, er det stor sannsynlighet for at hunden vil spise det. Derfor blir ikke hunden lei en smak, og den spiser gjerne det samme fòret dag etter dag.

 

Følelsessansen er viktig på flere måter. Huden kan oppfatte varme, berøring og smerte på grunn av nerveender som danner et tett nettverk koblet til ryggmargen og storhjernen. Disse nerveendene er ujevnt fordelt utover kroppen. De mest følsomme hårene er værhårene. På grunn av at det er rikelig med nerveender i vevet der værhårene er festet, gjør dette dem følsomme for vibrasjoner og luftstrømninger. Hunden vil derfor kunne navigere eller for eksempel måle størrelsen på en åpning ved hjelp av værhårene. Kulde kan føre til en refleksmessig reaksjon som kan få pelshårene til å reise seg. Hunder skjelver også refleksmessig for å unngå underkjøling og for å holde muskulaturen varm.

  • facebook
  • youtube