Informasjonskapselinnstillinger Slik oppbevarer du fôret i sommervarmen - Royal Canin
Hjem Om hunden Tips for livet med hund Sikkerhet og helse Slik oppbevarer du fôret i sommervarmen

Sikkerhet og helse

Slik oppbevarer du fôret i sommervarmen

Hjelp, det kryper – slik oppbevarer du fôret i sommervarmen

Tørrfôr er rene festbordet for en rekke ulike skadedyr. Er du urolig for at fôret skal bli ødelagt eller angrepet i varmen? Her får du tips om hvordan du oppbevarer fôret for best holdbarhet i sommervarmen!

De vanligste skadedyrene vi finner i fôret

Insekter som i fôrsammenheng regnes for å være skadedyr, lokkes av varme som er nødvendig for at de skal kunne utvikle seg. Denne utviklingen skjer oftest i fire trinn: egg, larve, puppe og ferdig insekt. Utviklingsfarten styres for en stor del av varmen, men også av tilgangen på mat.

 

Slik unngår du skadedyr i fôret

Tørrfôr som inneholder flere råvarer som hver for seg er attraktive for skadedyrene, må oppbevares som annen tørr mat, dvs. på et rent, tørt og kjølig sted.

Allerede i butikken skal man se på sekken med tørrfôr med like kritiske øyner som man vurderer en pakke med havregryn eller mel. Er forpakningen hel og ren?

Når du har handlet fôr, bør du passe på følgende:

 • Fôrsekken skal oppbevares på et rent, tørt og kjølig sted, også hjemme.
 • Når sekken har blitt åpnet, skal den oppbevares i en lufttett boks av plast eller metall som hindrer at skadedyr kommer inn i fôret. En tett boks bevarer også smaken og næringsinnholdet lengre! 
 • Fôr blir ofte oppbevart i garasjer, uteboder og lignende. Dette er ikke gode oppbevaringssteder siden porter og dører ofte står åpne i sommerhalvåret, og hygienen er heller ikke den beste. I varme uteboder er også risikoen større for at fettet i fôret harskner. 
 • Vær alltid nøye med å fjerne fôrkuler som havner utenfor fôrtønnen. Fôr som blir liggende, lokker til seg insekter som kan komme flyvende utenfra. Smågnagere blir også tiltrukket av fôr som ligger fremme.   
 • Unngå å oppbevare fôret i nærheten av fuglefrø. Dette er ofte et produkt det forekommer skadeinsekter i.

Det er ingen trivelig opplevelse å finne skadedyr i tørrfôret. Men prøv å tenke etter litt før du kaster sekken:

 • Hvordan ser krypet ut?
 • Når ble fôret produsert?
 • Hvor og når ble fôret kjøpt?
 • Hvordan har det blitt oppbevart?

Denne informasjonen er viktig for oss som produsent for at vi skal kunne finne ut hvor skadedyrene har kommet inn i fôret og bestemme hvilke tiltak vi skal sette i gang.

Husk på at rett håndtering og oppbevaring av tørrfôret ditt er alfa og omega for å unngå skadedyr. Hvis du som kunde opplever at det er noe feil med produktet, er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss i Royal Canin. Vi er svært takknemlige for alle tilbakemeldingene vi får og ser dette som en viktig del i arbeidet med å forbedre oss.

 

Vanlige skadedyr:

Fleskeklanner (bilde) er naturens renholdsarbeider. Den tar seg av døde smådyr som fugler og mus. Fleskeklanneren kan fly, og om våren og sommeren kommer den gjerne inn i husene våre. Når den så er kommet inn, søker den seg fram til animalske produkter med høyt fettinnhold, f.eks. tørrfôr. Fleskeklanneren er også veldig glad i fettet som samles i kjøkkenviften og tilhørende kanaler.

Fleskeklanneren blir 6-12 mm lang og har en brunsvart farge og et grått bånd som går på tvers over dekkvingene. På hver dekkvinge har det grå båndet tre mørke prikker. Fleskeklanneren er gråsvarte og hårete, samt at den har to horn på den spisse bakdelen av kroppen. Larven er cirka 10 mm lang. 

Det er mange ulike arter av møll (bilde), men de som oftest opptrer i fôr er kvernmøll og melmøll. Disse to artene har, som navnet tilsier, spesialisert seg på miljøet i møller, men de blir også tiltrukket av tørrfôr.

Møllen er en liten sommerfugl som er 10-14 mm lang og cirka 20-28 mm fra spiss til spiss på de skifergrå vingene. Møllen forsøker å unngå sterkt lys og trives best når det er mørkt. Selve sommerfuglen som er den siste fasen av utviklingen, lever ikke lenge og spiser heller ingenting. Sommerfuglens eneste oppgave er å finne et godt sted for å legge egg. En enkelt sommerfugl kan legge flere hundre egg. Larven kan bli omlag 12-15 mm lang og har en gråhvit farge. De spinner klebrige tråder som gjør at produkt utsatt for angrep, fester seg sammen til tette klumper som ligner på spindelvev. Møllen liker varme, men kan være aktiv ved temperaturer så lave som + 4 ⁰C. 

Melbiller (bilde) består av flere ulike arter melbiller og sagtannet nøttebille (bilde). Begge er vanlige å finne i f.eks. kornprodukter, både i hjemmet og på lager. De vanligste melbillene i fôrsammenheng er svartbrun melbille og sagtannet nøttebille. Melbiller skiller ut et karakteristisk stoff, lysol, som fester seg i det angrepne produktet. Lysol har en sterk duft som er lett gjenkjennelig. Om man klemmer i stykker en melbille kommer duften klart og tydelig fram. Billene er cirka 4-6 mm i lengde og larven er noe lenger, cirka 10 mm.

 

Hva gjør Royal Canin for å forebygge skadedyr?

I de fleste tilfeller der skadedyr forekommer i fôr, blir det oppdaget i butikk eller hos forbruker. Det er ytterst sjelden at årsaken til problemet finnes på fabrikken. Vi stiller høye krav til leverandørene av råvarer som vi benytter i fôret vårt. Når råvarene ankommer fabrikken, blir hver leveranse undersøkt for blant annet skadedyr. Finner man skadeinsekter eller andre avvik, blir leveransen fjernet fra fabrikkområdet med en gang.

Når vi produserer tørrfôr, går alle råvarene igjennom en ekstruderingsprosess. Ekstrudering betyr at råvarene kokes under trykk og på temperaturer over 100 grader. Ingen egg, larver eller insekter overlever denne behandlingen. Etter ekstrudering blir fôret tørket, avkjølt og pakket inne på fabrikken. For å redusere forekomsten av skadedyr inne på fabrikken har vi strenge kontroll- og rengjøringsprosedyrer for hvert trinn i produksjonsprosessen. Hver uke stoppes produksjonen og hele fabrikken rengjøres grundig. Dette tar 8 timer og blir utført av 14 personer. I tillegg utføres en rekke andre tiltak. Blant annet har vi satt ut møllfeller på ulike steder på fabrikken. Disse fellene inneholder feromoner som tiltrekker seg hannmøll. Fellene kontrolleres regelmessig og er et måleverktøy for å se hvor mange møll det er i de forskjellige områdene. Basert på målinger fra disse og andre insektsfeller justerer vi rengjøring og nedvask etter behov. 

 • facebook
 • youtube