Informasjonskapselinnstillinger Slik oppbevarer du katte- og hundefôr - Royal Canin
Hjem Om hunden Tips for livet med hund Sikkerhet og helse Slik oppbevarer du katte- og hundefôr

Sikkerhet og helse

Slik oppbevarer du katte- og hundefôr

Har du også lurt på hvordan du skal oppbevare katte- eller hundefôr? Varme kan gjøre at fôret harskner, og fukt kan få det til å mygle. Det er dessuten viktig å passe på at det er rent der fôret og fôrskålen oppbevares.

Fôr er næringsrike og aromatiske produkter som må beskyttes mot skadedyr og skadeinsekter i alle ledd. Selv om det ikke finnes vitenskapelige bevis for at skadedyr, som for eksempel fleskeklanner og møll, er farlige å spise for hundene og kattene våre, kan fuktigheten som insektene produserer i form av blant annet avføring, føre til at bakterier og mugg kan vokse frem. Mugg kan på sin side føre til at det dannes giftstoffer som kan være svært farlig for katten og hunden. 

Produksjonsprosessen

Når fôret produseres, kokes fôrblandingen under høyt trykk. Dette gjør at stivelsen blir enklere å fordøye, men det fører også til at eventuelle uønskede mikroorganismer i råvaren dør. For at fôrkulene skal kunne lagres uten at det begynner å vokse mugg og andre mikroorganismer som finnes i omgivelsene våre, i fôret, må vi senke vanninnholdet i fôret. Dette gjør vi ved å tørke fôret. Siden fôrkulene blir varme når de tørkes, må de avkjøles før de pakkes. Ellers kan det oppstå kondens i forpakningene, som igjen kan føre til at det oppstår mugg i fôret. Når forpakningene lukkes, benytter vi en teknikk som minimerer innholdet av oksygen i posene. Oksygen bidrar til å oksidere fett og er på samme måte som vann, nødvendig for at mugg og en del andre mikroorganismer skal vokse og trives.

 

Slik oppbevarer du tørrfôr

 • Oppbevar fôret tørt for å redusere risikoen for at vannskader skal føre til oppblomstring av mugg.
 • Pass på at det oppbevares kjølig. Skadeinsekter trives best når det er varmt. Når fôret oppbevares kjølig, reduseres hastigheten på oksideringen av fôret. Garasjer, kjellere og boder er ikke gode oppbevaringssteder, siden skadedyr lett kan komme til, og fettet harskner om fôret oppbevares for varmt. For å redusere risikoen for dannelse av kondens er det viktig å ikke utsette forpakningen for store temperaturforskjeller.
 • Når forpakningen har blitt åpnet, oppbevares den best i en lukket fôrtønne av plast eller metall. Boksen beskytter fôret mot skadedyr, reduserer risikoen for fuktskader og reduserer oksygentilførselen. Dette bidrar til å bevare fôrets gode smak og forlenger holdbarheten. Oppbevar hele forpakingen i fôrtønnen. Det reduserer risikoen for at fôrrester blir liggende igjen på bunnen. Fôrtønnen bør vaskes en gang iblant, slik at ikke fettet som legger seg på innsiden av boksen harsker og setter smak på det nye fôret.
 • Hvis du fryser tørrfôret, må du passe på at det ikke dannes kondens når fôret tiner. Dette kan forekomme om temperaturforskjellen blir for stor.

 

Våtfôr

Den største forskjellen på våt- og tørrfôr er vanninnholdet. Tørrfôret tørkes i produksjonsprosessen, og en ferdig tørrfôrkule inneholder cirka 8-10 % vann. Våtfôr inneholder derimot en stor del vann, cirka 70-85 %. Våtfôrene våre pakkes i tette forpakninger (boks/pose) som varmebehandles ved høy temperatur og under høyt trykk i produksjonsprosessen. Siden forpakningen er helt tett og produktet i prinsippet er sterilt, kan det ikke vokse bakterier, mugg eller gjærsopp. Dette gjør produktet mikrobielt sikkert. Fettet i produktet kan ikke harskne eller oksidere fordi det ikke utsettes for oksygen. Vi trenger derfor heller ikke å benytte antioksidanter eller konserveringsmidler i våtfôrene våre. 

En boks eller pose som har blitt åpnet, skal alltid oppbevares i kjøleskap. Hvis boksen eller posen er skadet, skal den alltid kastes. Bakterier i omgivelsene kan nemlig ha forurenset fôret, og de blomstrer raskt opp siden våtfôret har et høyt vanninnhold og er næringsrikt.

Ferskt fôr som ikke varmebehandles må man være svært forsiktig med for å redusere risikoen for at dyr og mennesker blir smittet av sykdomsfremkallende bakterier som finnes naturlig i ferskt og fryst kjøtt og animalske biprodukter. Smådyrsveterinærenes globale ekspertråd for ernæring (WSAVA Global Nutrition Committee) vurderer de veldokumenterte risikoene til å være så alvorlige at de fraråder å fôre katter og hunder med ferskt fôr. Se WSAVA Global Nutrition Committees uttalelse om fersk kjøtt her.

  

Slik oppbevarer du våtfôr

Uåpnede bokser

 • Oppbevar våtfôret tørt og i romtemperatur.
 • En boks som har «svulmet opp» skal kastes eller reklameres. Det kan være et tegn på at forpakningen er skadet eller at produkter ikke har kokt lenge nok.  
 • Det kan bli hull på våtfôrforpakninger som er skadet, og de skal derfor kastes.
 • Royal Canins våtfôr kan fryses. Frysing kan påvirke produktets tekstur og dermed fôrets smakelighet.    

Åpnede bokser

 • En åpnet våtfôrforpakning skal oppbevares med lokk, alternativt poseklemme, i kjøleskap.
 • Holdbarheten til en åpnet forpakning som oppbevares i kjøleskapet, er cirka 1-3 dager.

 

Anbefalinger for fôring

 • Våtfôret bør serves romtemperert.
 • La aldri katten eller hunden spise direkte fra boksen med våtfôr. De skarpe kantene på boksen kan lett forårsake skader.
 • Katten og hunden skal alltid ha tilgang til ferskt vann. Våtfôr inneholder mer vann enn tørrfôr, men selv om du bare gir våtfôr, trenger dyret ferskt vann. Vask vannskålen og bytt vann hver dag.  
 • Benytt separate skåler til vann, tørrfôr og våtfôr. Vask skålene hver dag.
 • Hvis du gir både tørrfôr og våtfôr, er det viktig at du tar hensyn til begge fôrenes energiinnhold for å redusere risikoen for overfôring.
 • facebook
 • youtube