Livet med valpen din

Valpetrening

Grunnleggende valpetrening

Bedre forståelse for hunden gjør at du kan få et bedre liv sammen med den

Bedre forståelse for hunden gjør at du kan få et bedre liv sammen med den

Forfattet av: J.-P. Petitdidier, Education of the dog, education of the owner,Fra The Adolescent Dog, SFC, Paris, 1997

Når det gjelder opplæring av hund, blir det ofte sagt: “Du må lære opp eieren før du kan lære opp hunden.” Hundeeiere må lære hvordan en hund fungerer, og hvordan den kan reagere i en gitt situasjon, slik at de blir bedre i stand til å forutse og forebygge eventuelle problemer. Hundeeiere må også lære seg å kommunisere med hunden sin, forstå og gjøre seg forstått. De fleste problemer eller konflikter er et resultat av mangel på forståelse, og gjensidig uvitenhet om regler og sosial atferd for den andre arten. Eiere og hunder må lære hvordan de skal leve sammen.
Hundeeiere må bruke et språk av signaler som hunden forstår. De kan ikke begynne å trene hunden før dette språket er etablert. Hensikten med opplæringen er å etablere hundens posisjon på rangstigen, samt å lære den husets regler som må overholdes i hundens nye “flokk”.
Det er viktig å utvikle valpens motivasjon for et objekt fra den er liten, for eksempel for en ball, som skal brukes i de ulike stadier i opplæringsprosessen.
I første omgang vil fokuset være på oppdragelse mer enn lydighet. Grunnregler må etableres: ingen mat ved bordet, ingen tilgang til enkelte rom, og angivelse av hvor valpen har lov til å gå på toalettet.

En viss grad av oppdragelse kan raskt utvikles på en leken måte, ved hjelp av valpens motivasjon for ballen, inkludert kommandoer som ”på plass”, ”sitt”, ”ned” og ”hente”.
Når hunden mestrer grunnleggende ferdigheter, kan du lære den lydighetsøvelser som ”på plass” med eller uten bånd, endring av retning og/eller tempo, posisjoner (stå, ligg, sitt), bli, innkalling (veldig viktig). Det er viktig å sosialisere valpen i forhold til andre mennesker og andre hunder.

Hunder trenger klare regler hvis de skal være veltilpasset. Det er imidlertid viktig å forstå at de må adlyde, men ikke være redde. Overdreven underkastelse eller strenghet vil virke mot sin hensikt. Hunden skal være villig til å adlyde. Forholdet vil utvikle seg positivt med gjensidig tillit, som vil hjelpe hunden til å overvinne naturlig engstelse i alle situasjoner.
Det er viktig å følge noen regler:

  • Utøve en konsekvent holdning, alltid reagere på samme måte i en gitt situasjon. Dette vil hjelpe hunden til raskt å forstå hva som er tillatt og hva som ikke er det. Inkonsekvens kan frembringe mangel på forståelse, trass og negativt stress i hunden.
  • Tillit er grunnlaget for all kommunikasjon. Hunder har en akutt følelse av rettferdighet, så sørg for å være rettferdig.
  • Vis følelsene dine. Vær veldig positivt når hunden gjør noe bra, og vær alvorlig og streng når du sier «nei!», for å være sikker på at hunden forstår at den har gjort noe galt. Hunder lærer fort å registrere tilfredshet og misnøye hos eieren.
  • Vær tålmodig, og fremfor alt svært imøtekommende, og lær deg å forstå tretthet, spenning, nysgjerrighet og frykt. Dette vil hjelpe deg til å forutse og unngå hendelser.
  • Ta på deg rollen som en god «flokkleder» med all den myndighet og ansvar det innebærer.

Hunden er først og fremst en kilde til glede. Hundeeiere bør sette pris på hundens selskap, og ikke bare godta den, noe som dessverre altfor ofte er tilfelle.

Bilder

  • facebook
  • youtube