Livet med katten din

Eldre katter og fôring

Et tilpasset fôr kan utrette mye

Bedre tilgang til veterinærpleie samt bedre kosthold, har bidratt til at kattene våre lever lengre enn noen gang før. Dette fører til at en større andel av kattebestanden består av eldre katter; en gruppe med spesielle behov. Ikke minst når det gjelder ernæringen!

Med alderen forandres blant annet kattens energibehov. Studier har vist at energibehovet reduseres jevnt fra katten er ca. ett år tilden er rundt sju år gammel. Deretter ligger energibehovet stabilt til katter er elleve-tolv år gammel. Hos katter over tolv år har man imidlertid sett at energibehovet øker igjen. Aldring er selvfølgelig en individuell prosess, og det er ikke alle katter som følger dette mønsteret. Men de eldre kattene som følger mønsteret, har behov for et fôr med et høyere energiinnhold.

Bidra til en sunn aldringsprosess

Kattens fordøyelsessystem eldes, akkurat som kroppens andre organer. Studier viser at mange eldre katter har en redusert evne til å ta opp fett og proteiner. For disse kattene er det, akkurat som for kattunger, viktig at fôret er lettfordøyelig. De første tegnene til aldring skjer inne i kroppen, og synlige aldringstegn kommer ofte mye senere. Tidlige tegn på at katten blir eldre er at den kan bli mindre aktiv og er mindre interessert i å leke, kanskje sover den også mer enn før. Man kan også se at pelsen bli tørrere og mattere enn før. Alle disse endringene som skjer i takt med at katten langsomt blir eldre, må vi ta hensyn til når det gjelder fôring. Ved å tilsette antioksidanter styrker vi kattens forsvar mot frie radikaler. Et tilpasset innhold av fosfor bidrar til å skåne kattens nyrer. Dette er bare noen eksempler på hvordan vi kan bidra til at katten får en sunn aldringsprosess. 

Aldringstegn hos katten

Når katten blir rundt tolv år begynner aldringstegnene å bli merkbare. I tillegg til et økt energibehov blir også kattens ledd mindre bevegelige og de mentale evnene reduseres. Over 90 % av kattene over tolv år opplever å få leddproblemer. Symptomene på dette kan være at katten vasker seg mindre, viser tegn på smerte, har humørsvingninger eller velger hvileplasser på gulvet, fremfor i høyden. Ofte tenker man ikke over at disse symptomene kan tyde på at katten har problemer med leddene, man tenker i steden at dette er normal adferd fordi katten begynner å bli eldre. I fôrene våre til eldre katter har vi virkestoffer som fremmer leddhelsen, f.eks. omega-3- fettsyrer som har en betennelseshemmende effekt, glukosamin som stimulerer bruskdannelsen og kondriotinsulfat som hemmer enzym som bryter ned brusk. De intellektuelle evnene til en eldre katt blir også påvirket av alderen. Dette kan føre til desorientering, at katten ikke lenger husker tidligere innlært adferd, som å benytte kattetoalettet, eller endrede relasjoner til mennesker og andre dyr,som f.eks. redsel og usikkerhet. I fôrene våre utviklet spesielt til katter over tolv år, har vi derfor høyere andeler av aminosyren tryptofan som har en beroligende effekt. Tryptofan er forstadiet til seritonin som er etsignalstoff i hjernen. Flere studier viser at en økt konsentrasjon av tryptofani hjernen fører til økt produksjon av seritonin. Seritonin har stor innvirkning på evnen til å håndtere stress og redsel, og bidrar til at katten generelt sett har det bedre.  

Dette er noen av de spesielle ingrediensene i våre fôr til eldre katter. De fleste katteeiere vet at det er viktig å gi kattunger et tilpasset fôr. Det er derimot ikke alle som vet at eldre katter også har helt spesielle behov som krever egne fôr.

  • facebook
  • youtube