Livet med katten din

Kattens farger

Kattens farger

Hvordan får kattene disse flotte fargene?

Fôret er viktig for kattens farger

I bunnen av hårsekkene, hvor håret vokser ut finnes det en liten papill. Det er i fra denne papillen hårene vokser ut. I nærheten av papillen finnes noen spesialiserte celler som kalles melanocytter. Disse melanocyttene har som oppgave å produsere pigment til hårene. Pigmentet kalles melanin og avsettes i små ”pakker” kalt melanosomer i hårets bark, som ligger i mellom kjernen og overflaten. Hvis det ikke dannes malanin, ser vi håret som hvitt.

Selve pigmentet finnes i to utgaver eumelanin som gir en sort til brun farge og pheomelanin som gir en rød til gul farge. Dannelsen av pigmentet er en veldig komplisert kjemisk prosess. Men vi vet at det må være en del grunnleggende stoffer tilstede for at det skal dannes eumelanin eller pheomelanin.
Som vi ser er det viktig for dannelsen av pigment at det er tilstede nok Tyrosin. Om det ikke er nok tyrosin tilstede vil man kunne risikere at katten blir lysere i det sorte enn det den  er genetisk bestemt til å være. En svart katt vil bli oppfattet som mer rødlig. En rød katt vil ses som lysere. Dette er lettest å se på ensfargede mørke katter.

For å omdanne DOPA til Dopaquinon er det viktig at det er tyrosinase tilstede i tilstrekkelige mengder. Tyrosinase fungerer ikke effektivt uten kobber. Om det er for lite kobber tilstede vil man kunne få en lysere pelsfarge enn det katten ellers er genetisk programert til.

Sort/hvite katter

Den klassiske huskatten er gjerne sort og hvit. I de områdene hvor denne katten er hvit er det ingen melanocytter. Dette skyldes at melanocyttene i fosterstadiet blir dannet i området ved ryggraden og vandrer ut langs med siden på katten. Men melanocyttene vandrer ikke ut slik at de dekker helle overflaten til katten. Siden vandringen av disse cellene starter i fra ryggen vil kattene være sorte over ryggen og hvite under magen. Man vil ikke finne katter som er sorte under magen og hvite over ryggen.

Dominant hvite katter

Hos de dominant hvite kattene overlever ikke melanocyttene. Kattene er helt hvite med blå eller oransje øyne. Noen har også et blått og et oransje øye. 20 – 30 % av disse kattene er døve.

Albino
Dette ses når det ikke er tyrosinase tilstede. Dette nedarves recesivt. Kattene har blå øyne og er ikke døve. Forholdsvis sjeldent.

 

Colourpoint

Her er tyrosinase veldig temperaturfølsom. Det vil se at om temperaturen rundt melanocyttene er høy så virker ikke tyrosinase. Huden har forskjellig temperatur forskjellige steder på kroppen. Katter har høyere temperatur på flankene og under magen enn på ørene, hodet og på beine. Disse kattene vil derfor bli mørke på ører, ansikt og bein. Colourpoint katter fødes hvite, fordi det er en jevnt høy temperatur inne i moren.
Det ses eksemper på at enkelte har kjøpt colourpoint katter i varme land fordi de er så fine og lyse, med små tegninger. Når de så har vært i kalde Norge noen måneder blir de like mørke som alle andre norske colourpointkatter.

 

 

Burmeser

Burmeseren har også temperatur følsom tyrosinase. Men den er ikke så følsom som for eksempel hos siameseren. Derfor er burmeseren noe mørkere over hele kroppen.

  • facebook
  • youtube