Hjem Om oss Verdier og visjoner Hunder og katter står alltid i fokus

Verdier og visjoner

Hunder og katter står alltid i fokus

Sunn ernæring er vårt viktigste og fremste satsningsområde

videnogrespekt

Vi setter alltid dyrene først og viser respekt for at de faktisk er dyr. Dette synet på kjæledyrene våre står sentralt for oss, og det er en viktig rettesnor for alt arbeidet vi gjør.

Engasjementet vårt inspirerer oss til å jobbe for å bedre helsen og velværet til katter og hunder, og slik gi dem et bedre og lengre liv. Dette er bakgrunnen for at vi har et stort fokus på sunn ernæring som fremmer helsen til dyrene. For oss er dette et grunnprinsipp som inngår i alle fôrseriene vi utvikler.

Sunn ernæring legger grunnlaget for et langt og godt liv, og det gir synlige fordeler for dyrene. Det blir stadig mer vanlig å knytte ernæring til helsefordeler for katter og hunder, og det er mer enn bare en forbigående trend. Våre fôr er basert på kunnskap, vitenskap og ekspertise, og videreutvikles stadig når ny kunnskap blir tilgjengelig.

På denne måten kan vi gi kjæledyrene de beste og mest effektive næringsløsningene. For Royal Canin er sunn ernæring et resultat av samspillet mellom fem grunnleggende kvaliteter:

  • bærekraftig utvikling
  • kunnskap og respekt
  • kvalitet og fôrsikkerhet
  • helsefordeler
  • ernæringsfilosofi

Bærekraftig utvikling

Royal Canin ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Dette viser vi i både handling og engasjement. Vi har valgt å legge hovedfokus på tre kjerneområder innen bærekraftig utvikling: mennesker, miljø og ytelse.

Kunnskap og respekt

For Royal Canin innebærer kunnskap og respekt å unngå alle former for menneskeliggjøring av dyrene. Vi benytter både en vitenskapelig tilnærming og direkte observasjon, for å lære mest mulig om dyrene. I tillegg har vi et tett samarbeid med forskningsinstitusjoner, universiteter, veterinærer, oppdrettere og andre fagpersoner. Dette hjelper oss med å utvikle den mest presise ernæringen tilpasset kattenes og hundenes faktiske behov.

Kvalitet og fôrsikkerhet

Den strenge kvalitetskontrollen er en viktig del av filosofien vår. Vi har en nøye kontroll av både råmaterialer og leverandører, og kan spore produktene gjennom hele livssyklusen.

Helsefordeler

Ved å utvikle tilpassede ernæringsløsninger kan vi gi dyrene et lengre og bedre liv. Kostholdet spiller en avgjørende rolle for helsen til dyrene gjennom hele livet. I tillegg til effekten sunn ernæring har på kroppen og velværet til dyrene, kan også fôrene våre vise til synlige resultater.

Ernæringsfilosofi

Hele Royal Canins ernæringsfilosofi er basert på næringsstoffer. Hvert fôr er som et puslespill bestående av mer enn 70 næringsstoffer i nøyaktig riktig mengde for å imøtekomme det eksakte behovet til dyret.

  • facebook
  • youtube