Hjem Søknad om spons

Søknad om spons

Før du søker om spons til arrangementer, er det viktig at du som søker leser gjennom og forstår Mars Petcare sine retningslinjer for dyrvelferd som du finner nedenfor.

HUSK: Det må søkes minst 8 uker før arrangementet skal avholdes.

Emnefeltet i mailen SKAL inneholde dato for arrangementet, samt navnet på klubben som arrangerer. Det er også viktig at du informerer om kontaktpersonens navn, telefon og e-post. E-posten må også beskrive hvilket type arrangement det er, hvor arrangementet er og evt. annen relevant informasjon.

Søknaden sendes til:  spons.nor@royalcanin.com

RClogo_mars_800x100

MARS PETCARES RETNINGSLINJER

Mars Petcares retningslinjer for dyrevelferd i forbindelse med sponsing, samarbeid og donering. Hos Mars Petcare er vi engasjert i aktiviteter som involverer hunder, katter, hester og andre kjæledyr verden over. Hvert år sponser vi hundrevis av arrangementer der dyr er involvert, samarbeider med et stort antall organisasjoner, donerer store mengder fôr, ressurser og mye av tiden til våre medarbeidere. Alle disse aktivitetene gjennomfører vi i henhold til visjonen vår: å skape en bedre verden for kjæledyrene våre.

Vi forventer at våre partnere oppfyller følgende:

• Har retningslinjer for dyrevelferd som er på linje med dem vi har for våre merkevarer. Dette inkluderer å respektere de fem internasjonalt anerkjente frihetene til dyr: Frihet fra sult og tørst ved tilgang til vann og et kosthold som vedlikeholder helsen og vitaliteten til dyret. Frihet fra fysisk ubehag ved å tilby passende omgivelser inkludert ly og et behagelig hvileområde.
Frihet fra smerte, skade og sykdom ved forebygging eller hurtig diagnose og behandling.
Frihet til å utføre naturlig adferd ved å tilby tilstrekkelig plass, gode fasiliteter og selskap fra andre individer av samme art.

Frihet fra angst og frykt ved å sørge for forhold og håndtering som ikke påfører mental lidelse.

• Har en visjon, en målsetting og/eller verdier som gjenspeiler våre egne. Enhver partner må støtte retningslinjer og handle i overensstemmelse med Mars Petcare sin visjon om å skape en bedre verden for kjæledyrene våre. Retningslinjene til en organisasjon er oftest offentlig tilgjengelig på hjemmesiden eller i form av brosjyrer. Hvis et slikt materiale ikke er tilgjengelig, er det din plikt å stille spørsmål som belyser organisasjonens innstilling og sikrer at den er i overensstemmelse med Mars Petcare. Vi er klar over at det er kulturelle forskjeller fra land til land, men det er en stor forskjell mellom å respektere lokale tradisjoner og å aktivt støtte dem gjennom en forretningsforbindelse.

• Overholder alle nasjonale retningslinjer og lovpålagte forskrifter, spesielt dem som har med dyr og dyrevelferd å gjøre.

Vi vil under ingen omstendigheter inngå relasjoner som knytter oss til sponsede demonstrasjoner, show eller aktiviteter som:

• Påfører dyr skade, smerte eller frykt med viten og vilje.
• Fremmer et kosthold eller en aktivitet som vil påføre dyrene skade.
• Har et miljø som ikke er egnet for å støtte velferden til dyrene.

Sammen kan vi skape en bedre verden for kjæledyrene våre.

  • facebook
  • youtube